ŚWIATŁOCZUŁE
PODLASKIE

wystawa fotografii

Jana Podziewskiego

Czerwiec 2008

Galeria Samorządowa
Województwa Podlaskiego


Podlasie
pełne światła, a to tego jest powodem,
że tu Wschód spotyka się z Zachodem.

Tu każda droga do innego Boga:
kościół cerkiew, meczet, synagoga.

Gdy sąsiedzi wypiją puszczańskiego drinka
to i "zielony mosteczek" i "Kalinka, Kalinka".

Jagód i grzybów przyniosą w koszach
ile dusza zapragnie, ile starczy grosza.

Zielone Podlasie ugina się
od żubrów, od łosi.
Trawka na nim rośnie
którą "Polmos" kosi.
Jan Podziewski
Urodził się 24 czerwca 1950 roku w Remieńkiniu, w sąsiedztwie Wigierskiego Parku Narodowego. Po ukończeniu studiów przez 18 lat pracował jako fotoreporter w Krajowej Agencji Wydawniczej. Dokumentował przemiany i egzotykę krajobrazów i ludzi w północno- wschodniej Polsce. Jego zdjęcia znalazły się w albumach „Polska”, „Polski Wersal”, „Białystok, oblicza miasta”, „W sercu przyrody”, „Puszcza Białowieska”, „Białystok”, „Bielsk Podlaski” i innych. Współpraca z agencją „ELKAM” zaowocowała obecnością w wielu prestiżowych publikacjach promujących województwo. Redagował i wydawał bogato ilustrowaną „Panoramę Podlasia”. W ostatnim czasie pracował w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.Oferta:

Zapraszam do współpracy
email: janpodziewski@wp.pl